Ջերմամեկուսիչ սալեր

(Էքստրուդացված պոլիստիրեն)

Ջերմամեկուսացում էքստրուդացված պոլիստիրենով

Ընդհանուր նկարագիր

Էքստրուդացված պոլիստիրենը իրենից ներկայացնում է հավասարաչափ տեղաբաշխված փակ արկղիկներից բաղկացած ջերմամեկուսիչ նյութ: Ջուր չի ներծծում, չի ուռչում և չի սեղմվում, քիմիապես կայուն է և չի նեխում: Բարձր ամրությունը թույլ է տալիս ստանալ հարթ և միաժամանակ կոշտ հիմք, որը էապես ավելացնում է ամբողջ ջերմամեկուսացման համակարգի շահագործման ժամկետը:

Էքստրուդացված կամ էքստրուզիոն պենոպոլիստիրենը հնարավորություն է տալիս արդյունավետ իրականացնել տարբեր օբյեկտների, կառուցվածքների և կառույցների ջերմամեկուսացումը: Իրականում այն ունի օգտագործման բավական լայն շրջանակ:

Բացի այդ էքստրուդացված պոլիստիրենը դասվում է էկոլոգիապես մաքուր նյութերի կարգին, ինչը մյուս ջերմամեկուսիչների շարքում նրան դարձնում է մրցակցությունից դուրս:

Էքստրուդացված պոլիստիրենը արտադրվում է սալերի տեսքով կարող է լինել տարբեր երանգների: Շնորհիվ իր առանձնահատուկ կառուցվածքի ջերմամեկուսիչ սալերը կարող են օգտագործվել բարձր  խոնավության և ջերմաստիճանային տարբեր պայմաններում:

Հատկությունները

Օժտված են

 • Ցածր ջերմահաղորդականությամբ
 • Բարձր քիմիական դիմադրությամբ
 • Բարձր ուժային դիմադրությամբ
 • Ցածր ջրակլանողականությամբ
 • Երկարակեցությամբ
 • Ցրտադիմացկունությամբ
 • Տարբեր կարգերի հրակայունությամբ

Տեխնիկական տվյալները

 • Խտություն = 28-45 կգ / cu.m.
 • Ջրի կլանում 24 ժամ = Max 0.1-0.2% - ը:
 • Ջրի կլանում 30 օրով = ոչ ավել, քան 0.4% - ը 
 • Ջերմահաղորդականություն (25 ± 5) ° C = 0.030 (Վտ / մ • ° C)
 • Գոլորշաթափանցելիության գործակից = 0,02 մգ / (մ • ը • ԽՎ) 

Կիրառման ոլորտները

 • Ջերմամեկուսացում
 • Բետոնե և մետաղյա տանիքների
 • Արտաքին և ներքին պատերի
 • Հիմքերի
 • Հատակների
 • Շենքի ճակատների
 • Կանաչ խոտածածկով տանիքների
 • Սառնարանային տարածքների
 • Գինու մառանների
 • Սննդի պահեստների

,,Տեխնոնիկոլ,, հանրահայտ ապրանքանիշը կրող էքստրուդացված պոլիստիրենները միջազգային կազմակերպությունների կողմից արժանացել են բարձր գնահատանքի և համապատասխան վկայագրի (սերտիֆիկատ):

Ջերմամեկուսիչ սալեր

Ջերմամեկուսիչ սալեր

Ջերմամեկուսիչ սալեր

Ջերմամեկուսիչ սալեր

Ջերմամեկուսիչ սալեր

Ջերմամեկուսիչ սալեր

Ջերմամեկուսիչ սալեր

Ջերմամեկուսիչ սալեր

Ջերմամեկուսիչ սալեր

Ջերմամեկուսիչ սալեր